ÜRÜNLER

Tırmanır Perde Kalıbı

Başlangıç kalıbının dökümünden sonra,Önceden beton içine yerleştirilen ankrajlarla sistemin kurulumu yapılır.  Sistem ilk kurulum aşamasından sonra demonte edilmeden ve tek parça halinde taşınarak kalıp sirkülasyonu sağlanır.