ÜRÜNLER

Tırmanma Konsolları

Yüksek katlı yapıların dışa bakan yüzeylerinde ve tek seferde dökümün ergonomik olmadığı durumlarda perde kalıbı tırmandırılarak kullanılır. Böylece hem işçilikten hem de malzemeden tasarruf sağlanır.

İlk dökümde tırmanma askılarının yerleştirileceği yerler belirlenerek beton içerisine havuç ankrajlar yerleştirilir.

İkinci dökümde havuç ankraja cıvata ve konik takılarak tırmanma konsolları koniğin üzerine yerleştirilir. Böylece konsollar üzerinde güvenli bir çalışma alanı oluşturulur. Asansör boşluklarını kapatmak için yukarıya doğru hareket eden şaft platform kirişleri kullanılarak çalışma alanı oluşturulur. Bu sistemde perde kalıbı çift tarafl ıdır. Beton basıncı ankraj milleri vasıtasıyla karşılanır.